«

»

feb 19

PekoPe

pk

En virkelig multi-fuel-brenner! En PekoPe, og en TLUD-ovn, søk på nett og bygg din egen, enkelt. Den kan brenne alt som er tørt unntatt søppel som plast etc. Teknologien er som for en knottgenerator, den lager gass av brenselet, ca 20% av det som blir igjen er kull. Gassen som utvikles er blant andre hydrogen, metan, propan og CO, og disse brennes med overskudd av oksygen. (Nesten) ingen røk kommer fra denne flammen og ingen sot.

PekoPe betyr den som løser alle problemer, og problemene er:

  • mer enn 2 millioner barn og deres mødre dør hvert år pga lungesykdommer
  • sanking av ved er farlig og det er kvinnearbeid, det skjer stadige overgrep
  • brannskader skjer ofte i hjemmet på grunn av et bål på gulvet
  • avskoging er kommet veldig langt i mange områder, resultatet er ørkenspredning og jorderosjon