CBCF

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  rf 

Denne bålplassen for matlaging er ute, men det er også en inne. Hvert år dør 900.000 barn under fem år av lungebetennelse fordi de utsettes for helseskadelig røyk hver dag. Mer enn 2 millioner kvinner dør hvert år av lungesykdommer  på grunn av røyken fra åpent pål eller en primitiv ovn.

Dødeligheten av luftforurensning er større enn aids og malaria til sammen.

Childern´s Burn Care Foundation Etiophia er en norsk stiftelse som arbeider med å hjelpe barn som har fått brannskader, mest på grunn av hjemmeulykker. Nå ønsker stiftelsen å utvide arbeidet til å gjelde forebygging av disse ulykkene. Hovedfokus er på at bålet må erstattes av en tryggere måte å koke mat på. Men nesten alle er avhengig av brensel som ved eller kull for å koke enten de bor i boligblokk eller i en hytte på landsbygda.

PEKOPE er ovnen i det høyre bildet, det betyr «den som løser alle problemer» og det er faktisk sant for mer enn halvparten av jordas befolkning. Ovnen er enkel å lage, enkel å bruke og rimelig. Men kunnskapen som ligger bak kan vi takke Paal Wendelbo for. Paal Wendelbo var en pioner i utvikling av ND TLUD ovner. Han utviklet PekoPe som vi har fått laget noen av og testet. Den brenner 1,5 timer på 3 liter pellets og det er uten røyk. Kan brukes inne uten problem. Dessuten kan den produseres av lokale håndverkere på landsbygda.

AVANNAQ har engasjert seg i arbeidet med å spre kunnskap om PEKOPE i Etiopia. Alt overskudd fra åreproduksjon går nå til arbeid med å lansere denne ovnen.

11     childrenburncare_logo_all        OLYMPUS DIGITAL CAMERA